Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania Vašich osobných údajov

Sme spoločnosť ZebraStores s.r.o., sídlom Spálená 480/1, 602 00 Brno, (IČO: 291 81 178).

  Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.zebrastore.cz.

  Na poskytovanie predaja tovaru a prevádzku našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

 

I. Spracovanie osobných údajov
 

A. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, e-mail, telefónne číslo, v prípade organizácií potom aj názov firmy, kontaktnú osobu, IČO a DIČ.

            Z akého dôvodu?

                Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom tovaru a služieb.

 

            Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

 

B. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

  Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, e-mail, telefónne číslo, v prípade organizácií potom aj názov firmy, kontaktnú osobu, IČO a DIČ.

 

       Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar alebo služby. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

 

               Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

         

C. Newslettery (obchodné oznámenia)

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu

e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek.

 

               Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

 

               Ako môžem svoj predchádzajúci súhlas odvolať?

Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu, odkazu v pätičke newslettera alebo nás kontaktujte na e-maile: info@zebrastores.cz.

 

II. Kto sa k údajom dostane?
  Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

prevádzkovateľ e-shopovej platformy: Kentico (spoločnosť BiQ Bluesoft a.s., so sídlom Krížová 2598/4, 150 00 Praha 5, IČO 09754482)
spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru: PPL (spoločnosť PPL CZ s.r.o., so sídlom K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČO 25194798); Česká pošta (spoločnosť Česká pošta, s.p., so sídlom Politických väzňov 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983).
spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb: GoPay (spoločnosť GOPAY s.r.o., so sídlom Planá 67, 370 01 Planá, IČO: 26046768).
 

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť
  Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@zebrastores.cz alebo zavolajte na tel. č. +420 511 444 331.

 

IV. Používanie súborov cookies
Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamua ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
  Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom tlačidla obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk
Firefox - https://support.mozilla.org/sk/kb/povoleni-zakazani-cookies
Safari - https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac
Opera - https://help.opera.com/sk/latest/security-and-privacy/
Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/sk-sk/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles
  

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov
Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Pokiaľ si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

 

Tieto podmienky sú účinné od 1.1.2022.